Wie zijn wij?

In januari 2007 is Psychologenpraktijk Charoëla van start gegaan, vanaf januari 2016 is op dezelfde locatie Marts Coaching er bijgekomen. Als partners hebben we onze krachten gebundeld en zowel psychologische als coachingsexpertise samengevoegd!

Met dit aanbod vanuit beide praktijken willen we een volwaardig, gespecialiseerd en deskundig aanbod bieden voor een ieder die ergens in zijn of haar levensloop tegen problemen op persoonlijk, emotioneel, sociaal, cognitief of fysiek gebied aanloopt. Binnen de psychologenpraktijk werkt naast Fanny (GZ-psycholoog BIG: 39050055725) ook Brian (Master/basispsycholoog SKJ). Iedereen die werkzaam is (of tijdelijk wordt ingehuurd) binnen de praktijk heeft een BIG of SKJ registratie (en is dus ook van iedereen een VOG aanwezig). In geval van stagiaires en/of administratieve medewerkers wordt eveneens een VOG aangevraagd/ en is geheimhouding vereist. 

Fanny

Fanny Stempher-Westra, eigenaar van psychologenpraktijk Charoëla en Charoëla Academy, is in 1992 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de universiteit van Utrecht. Vervolgens heeft zij in vele vormen van speciaal onderwijs gewerkt als psycholoog en is zij meer dan 15 jaar werkzaam geweest in een medisch kinderhuis, medisch kleuterdagverblijf en cluster-4 school. Hier heeft zij vooral haar ervaring opgedaan met (zeer) jonge kinderen, hun ontwikkelingsproblemen/ stoornissen en de begeleiding/uitleg die hierbij nodig is voor hun ouders/ opvoeders in de opvoeding. Hiernaast heeft zij gewerkt bij de therapeutische gezinsverzorging (t.b.v. pleeggezinnen en adoptieproblematiek) en is zij van hieruit ook deskundige voor WAN/ St. Adoptie Nederland geworden. Sinds 2000 is zij GZ-psycholoog (BIGnr. 39050055725) en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. In de afgelopen jaren heeft zij de opleidingen tot oplossingsgericht therapeut, EMDR-therapeut, differentiatie- en fasetherapeut gevolgd en is zij supervisor NIP geworden voor de basisaantekening diagnostiek, K&Jpsycholoog NIP (en voor de opleiding tot GZ-psycholoog). Daarnaast is zij bestuurslid geweest bij het NIP, sector Jeugd. Vanaf 2011 behandelt zij ook met behulp van medische hypnose en is zij Cogmed coach geworden. Vanaf juni 2015 bestaat ook de mogelijkheid tot hypnotherapie (Registerhypnotherapeut). Van november 2008 tot september 2012 heeft zij gewerkt in het Deventer Ziekenhuis op de kinderafdeling. Vanaf september 2012 tot juni 2015 is zij werkzaam geweest bij praktijk Leutscher (kinder- en jeugdpsychiater) in Eefde. Naast het werken met kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun gezinssystemen, is zij in de loop der jaren ook steeds meer gaan werken met volwassenen (binnen deze praktijk). Vanaf 1 juni 2015 richt zij zich met veel plezier en enthousiasme op de werkzaamheden binnen haar eigen praktijk. Sins 2012 is zij Registerpsycholoog kind en jeugd en Gezondheidszorg. Vanaf 2016 is zij eveneens biofeedbacktherapeut en vanaf 2017 is zij ReAttach-therapeut (specialist sinds 2019) en ReAttach-opleider vanaf 2020. In 2020 volgde zij ook de opleiding tot specialist en serviceprovider bij First Beat Lifestyle Assessment. In 2020 richtte zij ook de Charoëla Academy op. 

Martin

Martin Stempher, eigenaar van Marts Coaching (www.martscoaching.nl) is naast opgeleid in het midden en hoger management, sinds 1996 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 19 jaar als directeur van een basisschool. In zijn functie als directeur heeft Martin veel ervaring en deskundigheid opgedaan in het coachen en begeleiden van mensen binnen het onderwijs. Ook heeft hij als voorzitter en visiteur van Daltonvereniging Nederland ervaring opgedaan in beleid- en visieontwikkeling. Ontwikkelingen in de onderwijswereld worden op de voet gevolgd, evenals ontwikkelingen binnen coaching en (sport)hypnose. Martin heeft voor zijn carriere binnen het onderwijs teams aangestuurd in het bedrijfsleven en is daarnaast al ruim 20 jaar actief als trainer en/of coach binnen verschillende sporten. Deze ervaringen heeft hij in de loop der jaren gebundeld en hebben geleid tot een Ms.Sen-opleiding, een Cogmed- coach opleiding, een opleiding tot ReAttach-therapeut (specialist)/opleider, Biofeedbacktherapeut Registerhypnotherapeut en een MasterCoach (met NLP). Ook Martin beschikt over de SKJ-registratie. In 2020 richtte hij Marts Academy op.

Brian

Sinds oktober 2018 is het familiebedrijf verder uitgebreid en werkt ook Brian Stempher binnen de praktijk als basispsycholoog. Hij is opgeleid als gezondsheidspsycholoog binnen de positieve psychologie aan de Utwente. Daarnaast is hij afgestudeerd sportpsycholoog en arbeid & organisatiepsycholoog (waarbij extra aandacht voor coaching, creativiteit en talentontwikkeling) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2018 is hij Runningtherapeut en sinds 2019 ReAttach-therapeut (en ReAttach-specialist en opleider sinds 2020). In 2021 voegde Brian bokstherapie toe aan zijn sportieve behandelmogelijkheden. Hij is aangesloten bij de beroepsvereniging NIP en heeft zowel de BAPD (basisaantekening psychodiagnostiek) als SKJ-registratie. Brian hoopt in 2024 opgeleid te zijn tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP, naast dat hij dan cognitieve gedragstherapeut en systeemtherapeut in opleiding is.

 

Erika

Erika Koert is woonachtig in het mooie achterhoek samen met haar man en 2 kinderen. Op de vrijdagen is zij werkzaam als GZ-psycholoog (BIG: 19918219925) binnen psychologenpraktijk Charoëla, waarin ze behandeling geeft aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Naast het geven van behandelingen binnen psychologenpraktijk Charoëla, is Erika als regiebehandelaar werkzaam bij Trauma Centrum Nederland (TCNL) in Vorden. Erika is gespecialiseerd in complexe PTSS met ernstige comorbide problematiek. Zij heeft veel ervaring in het toepassen van EMDR, Imaginaire Exposure en psycho-educatie (met betrekking tot trauma en PTSS). Erika heeft daarnaast brede kennis en ervaring opgedaan als behandelcoördinator/ gz-psycholoog/regiebehandelaar binnen Pluryn, locatie de Beele, een orthopedagogsich behandelcentrum voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking (12-21 jaar) en complexe problemen, waar zij 14 jaar heeft gewerkt.  Erika heeft in 2003 de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening behaald en vervolgens de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radbout Universiteit Nijmegen (2006). Daarnaast is zij opgeleid tot EMDR Europe practitioner Volwassenen, VEN (2023), cognitieve gedrags-therapeut VGCt (2020), EMDR Europe practitioner Kind & Jeugd, VEN (2020), GZ-psycholoog, SPON Nijmegen (2012). Erika is lid van de beroepsverenigingen: NIP, VEN en VGCt.