Wat mag je verwachten?

(kwaliteit, medezeggenschap en klanttevredenheid)

Wanneer u of uw kind op psychologisch / mentaal gebied vastloopt in zijn of haar ontwikkeling (thuis en/of op school) kan het nodig zijn, dat het hierbij hulp krijgt van een professional. Iemand die zowel voor het kind als de opvoeder(s) een luisterend oor kan bieden en kan meedenken en helpen in het vinden van oplossingen. Van mij mag en kunt u hierbij een gedegen, professioneel en deskundig advies, onderzoek, begeleiding en/of behandeling verwachten.

Niet alleen voor kinderen, maar ook voor (jong) volwassenen kunt u bij deze praktijk terecht voor behandeling en/of advies!

Als Registerpsycholoog NIP Kind & Jeugd/ GZ -psycholoog vind ik het belangrijk, dat er op een deskundige en professionele manier wordt omgegaan met de vraag van de cliënt(en).

Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging (Nederlands Instituut van Psychologen, NIP, www.nip.nl) of specialistische verenigingen (vereniging EMDR, www.emdr.nl , Cogmed Nederland, www.cogmed.nl) ; en wet BIG. De praktijk is daarnaast aangesloten bij de NvGZp (vereniging voor GZ-psychologen) en de PAZ/LVMP (psychologen algemene ziekenhuizen/ landelijke vereniging medisch psychologen). Ook is de praktijk aangesloten bij het Reattach Institute en de Nederlandse vereniging voor hypnotherapeuten(NvvH) en Biofeedbackvereniging Nederland (BVN).Naast beroepsverenigingen is de praktijk aangesloten bij meerdere samenwerkingsverbanden, waaronder: Jeugd APP (jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen, www.jeugd-app.nl).

De praktijk heeft een waarnemingsafspraak met Praktijk De Vuurtoren in Geesteren, mevr. Drs. Marjan van Lieshout (praktijkdevuurtoren@planet.nl).

Er wordt hard gewerkt om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Dit betekent dat er ook voor iedere behandeling gewerkt wordt met ROM, een voor- en nameting (verplicht vanaf 2017). Een hoge klanttevredenheid wordt nagestreefd. De praktijk is ingeschreven in het Kwaliteitsregister 'GGZKwaliteitsstatuut'(verplicht vanaf 2017).

->  20220624 goedgekeurd kwaliteitsstatuut.pdf  

Daarnaast vindt de praktijk het van groot belang dat een ieder zich begrepen en gehoord voelt, dat er vertrouwen is in de behandeling/ diagnostiek. Dit wordt met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en professionaliteit ingevuld en nagestreefd.

->  20220607 Kwaliteitshandboek Charoëla revisie 2, jan2023.pdf

Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn dan horen wij dat natuurlijk graag en hopen we samen met u tot een gepaste oplossing te komen. Lukt dit niet, dan heeft u het recht om gebruik te maken van de formele klachtenregeling. Zie hiervoor de aparte pagina 'Klachtenregeling op de website.

Medezeggenschap en klanttevredenheid bij Psychologenpraktijk Charoëla

Er wordt hard gewerkt aan het bereiken van goede resultaten en een hoge tevredenheid van cliënten. D.m.v. het stellen van goede doelen, het vragen van feedback en zo nodig verbeteringen en vernieuwingen doorvoeren, alsmede het bieden van maatwerk wordt dit in hoge mate bewerkstelligd. Cliënten wordt actief gevraagd mee te denken en ideeën voor verbetering aan te dragen. Zij kunnen dit schriftelijk doen, tijdens gesprekken of tijdens een halfjaarlijkse cliëntenbijeenkomst. Bij onze E-health behandelprogramma’s zit een klantentevredenheidmeting in het programma, bij onderzoek en behandelingen wordt en onderwijl en altijd bij afsluiting van de behandeling naar ervaringen en tips ter verbetering gevraagd. Bij jeugd wordt daarnaast middels schaalvragen gevraagd naar hun ervaring. Bij groepen wordt gewerkt met een tevredenheidsonderzoek via een formulier (met schaalvragen en open vragen). Cliënten kunnen ook een tevredenheidsvragenlijst via een toegestuurde link invullen. We zijn er erg trots op, dat er een hoge klanttevredenheid naar voren komt. Aangezien we de klanttevredenheid nog beter en anoniemer willen meten, sturen we vanaf 2023 jaarlijks naar alle cliënten een CQi vragenlijst.

Met de gegeven feedback, ideeën ter verbetering, maar natuurlijk ook wanneer er sprake is van een klacht gaan we hiermee aan de slag en kunnen we samen komen tot een herstel, verbetering en voortgang. Als dit toch nog niet lukt dan kun je een formele klachtenprocedure volgen. Deze staat vermeld op een aparte pagina 'Klachtenregeling' op deze website.

 

samen komen we eruit!