Groepsbehandeling

Naast individuele behandeling is er ook de mogelijkheid van groepsbehandeling (specifiek voor autisme, een ADHD-stoornis, voor depressieve of angst klachten, voor sociale angst, en voor hoogbegaafdheid). Vraag hiervoor naar de mogelijkheden (deze pagina zal nog verder worden uitgewerkt!). Groepsbehandelingen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische principes.

Er wordt gewerkt met geprotocolleerde groepsbehandelingen/ sociale vaardigheidstrainingen.