ReAttach-therapie

ReAttach is een vrij nieuwe behandelmethodiek voor kinderen en volwassenen met psychische klachten. Deze therapie is ontwikkeld door Dr. Paula Weerkamp-Bartholomeus en de successen zijn reeds gepubliceerd in de Clinical Neuropsychiatry Journal in Amerika in juni 2015. ReAttach is een methodiek, die ontwikkeld is om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. Door een ReAttach-behandeling word je alsnog in staat gesteld de eerder onvoldoende opgeslagen informatie op de juiste wijze te verwerken en een plek te geven. Hierdoor ontstaat ontspanning, rust en overzicht. Reattach is een kortdurende, prettige interventie, waarbij veilige gehechtheid gestimuleerd wordt. Het helpt om het verleden achter je te laten en zorgt ervoor dat de relaties met mensen waar je om geeft niet gekleurd worden door oude patronen en overlevingsstrategieën. Je reageert na de behandeling minder heftig op stressvolle gebeurtenissen en ervaart meer ruimte, zodat je effectiever kunt handelen. We zijn gewend om te praten over gebeurtenissen die ons bezig houden. Gewoonlijk staan we niet stil bij de manier waarop we die verwerken. Als er in die verwerking een belemmering optreedt, merken we dat gebeurtenissen vanuit het verleden ons functioneren blijven beïnvloeden. Het lukt bijvoorbeeld niet om dingen los te laten. We krijgen er last van als we letterlijk ‘vol’ blijven zitten met onverwerkte informatie.

ReAttach is een behandelvorm waarbij je zelf niet hoeft te praten. Dat is fijn als je het moeilijk vindt om te vertellen wat je dwars zit en ook geschikt als je niet kunt verwoorden wat er precies met je aan de hand is. Bij ReAttach word je geholpen om feiten, indrukken en gebeurtenissen uit je verleden op een hele snelle manier te verwerken zodat je daar geen last meer van hebt. ReAttach richt zich niet op de inhoud van die informatie, maar op dit proces.

Bij ReAttach zitten we tegenover elkaar waarbij de handen op de (schoot)tafel liggen. Tijdens de behandeling worden het spanningsniveau, de concentratie en emotiebeleving gereguleerd. De therapeut maakt hierbij gebruik van denkopdrachten en lichte ritmische aanraking van de handen (‘trommelen’). Hierdoor vindt op nauwelijks merkbare wijze verwerking plaats. Je wordt ontspannen en je krijgt nieuwe inzichten. De ontspannenheid ontstaat onder andere ook doordat tijdens het trommelen oxytocine wordt aangemaakt*. Het aantal sessies dat je nodig hebt is afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten. Gemiddeld zijn er vijf sessies nodig over een periode van drie maanden. We werken met kinderen en met volwassenen. Bij kinderen wordt ook met de ouders gewerkt.

ReAttach is geschikt voor diverse klachten, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Je kunt denken aan:

  • hardnekkige, negatieve patronen

  • angstige en depressieve gevoelens

  • burn-out klachten

  • trauma’s

  • relatieproblemen

  • identiteitsproblemen

  • overprikkeling

Ook als je chronische posttraumatische stressklachten hebt is ReAttach zeer geschikt. Het is niet nodig dat trauma’s of nare gebeurtenissen herbeleefd worden of dat je blootgesteld wordt aan je angsten.

* Oxytocine is een hormoon en een neurotransmitter. In de hersenen lijkt oxytocine een belangrijke rol te spelen bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Het speelt een centrale rol bij moederbinding, vriendschappen en romantische interacties, evenals bij seksualiteit. Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt. Een hoog oxytocinegehalte wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Het achterliggende werkingsmechanisme is waarschijnlijk dat oxytocine stress vermindert. (BRON: Wikipedia)