Biofeedback & stressprofielmeting

bio feedback

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden, zoals spierspanning, huidgeleiding, ademhaling, hartslag en handtemperatuur. Deze lichaamssignalen worden gemeten met meerkanaals apparatuur. Tijdens de meting zijn deze signalen zichtbaar op een computerscherm, zodat zowel de therapeut als de cliënt een continu beeld krijgen van wat er in het lichaam gebeurt. Het effect van een beangstigende gedachte, geconcentreerd nadenken, de manier van ademen, de zithouding, etc. is direct zichtbaar. Het uiteindelijk doel is dat de cliënt zijn eigen lichaamssignalen leert herkennen en bewust controleren. In eerste instantie met behulp van biofeedback apparatuur, later ook zonder apparatuur. Vaak is al na één sessie een leereffect merkbaar. Het aantal sessies is afhankelijk van de klacht en kan variëren. Meestal zijn 6-8 sessies voldoende.

Bij welke aandoeningen zijn deze methodes effectief?

Onderstaand het overzicht van de meest effectieve toepassingen met daarachter de behandelvorm.

Myofeedback = behandeling via het meten van spierspanning

Biofeedback = behandeling via het meten van psychofysiologische maten, zoals temperatuur, hartslag, ademhaling

Neurofeedback = behandeling via het meten van hersengolven

Effectief en beter dan andere behandelvormen

 1. Angst (via biofeedback of neurofeedback)
 2. ADD/ADHD (via neurofeedback)
 3. Spanningshoofdpijn en migraine bij volwassenen (via biofeedback)
 4. Hoge bloeddruk (via biofeedback)
 5. Temporo Mandibulaire klachten = spanning in het kaakgewricht (via myofeedback)

Mogelijk effectief (aangetoond in meerdere studies):

 1. Alcoholisme en verslaving (via neurofeedback)
 2. Arthritis (via biofeedback)
 3. Chronische pijn (via biofeedback)
 4. Epilepsie (via neurofeedback)
 5. Hoofdpijn en migraine bij kinderen (via biofeedback)
 6. Slaapstoornissen (via neurofeedback)
 7. Lichte vormen van traumatisch hersenletsel (via neurofeedback)

Hoe zit het met vergoeding van biofeedback/neurofeedback?

Biofeedback of neurofeedback wordt normaalgesproken niet vergoed. Tenzij de behandeling wordt uitgevoerd als onderdeel van fysiotherapeutische of psychologische zorg, waarbij de psycholoog een geregistreerd (GZ) psycholoog of eerstelijnspsycholoog is. Wanneer u een neurofeedback of biofeedback behandeling wilt ondergaan, vraag dan goed na of de therapeut voldoet aan de kwalificaties, die uw verzekering vraagt.

Stressprofielmeting

Via een biofeedback stressprofiel wordt inzicht verkregen in de basisspanning van het lichaam, de reactie op stress en het vermogen om te ontspannen. Problemen ontstaan wanneer het lichaam te lang of te vaak in een gespannen staat is en ook wanneer het vermogen om te ontspannen is verminderd.

De staat van het lichaam heeft effect op een aantal lichaamsfuncties, zoals ademhaling, hartslag, spierspanning en de warmte en vochtigheid van de handen. Deze lichaamsfuncties worden tijdens het biofeedback stressprofiel gemeten.

Er wordt gemeten tijdens een rustsituatie, om een beeld te krijgen van de basisspanning en tijdens een aantal denktaken, om te bekijken of er een normale stressreactie optreedt. Tussen de denktaken zitten periodes van rust om te meten of er na de stressreactie weer ontspanning optreedt.

Tijdens een sessie van anderhalf uur wordt bij u de meting gedaan, de uitslag doorgesproken en ontvangt u advies in de vorm van oefeningen en tips. Soms blijkt op basis van de uitslag van de meting dat verdere begeleiding of training nodig is.