Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over Psychologenpraktijk Charoëla of Charoëla Academy, dan vragen wij u altijd om deze in eerste instantie te melden bij de praktijk zelf (f.stempher@charoela.nl of academy@charoela.nl). Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wij vinden het van groot belang dat een ieder zich begrepen en gehoord voelt. Dat er vertrouwen is in behandeling, begeleiding en ook opleiding. Dit wordt met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en professionaliteit ingevuld en nagestreefd. De praktijk voldoet dan ook aan de wettelijke norm om te beschikken over een formele klachtenregeling.

Wanneer u een klacht heeft gemeld wordt er vanuit de Psychologenpraktijk of Charoëla Academy zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 2 werkdagen) contact met u opgenomen om te kijken of we snel en adequaat iets voor u kunnen doen.

Als dit niet mogelijk is, kan het zijn dat we in overleg met u besluiten om uw klacht voor te leggen aan onze klachtenfunctionaris ofwel aan de klachtenregeling vanuit de beroepsvereniging. De klachtenfunctionaris zal als onafhankelijk deskundige een advies geven waar wij ons als organisatie bij aan zullen sluiten.

 

Klachtenregeling Psychologenpraktijk Charoëla

De praktijkhouder, is lid van een aantal verenigingen en organisaties waaronder het Nederlands Instituut voor Psychologen, het NIP. Deze organisatie voorziet ook in de klachtenbehandeling van cliënten in de (jeugd)zorg. U kunt op de website de klachtenregeling voor cliënten vinden en u aanmelden. Hieronder vindt u de link:

Klachtenregeling NIP

In het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het NIP, en zo dus ook de praktijk aangesloten bij P3NL. Ook hier is het mogelijk een klacht te deponeren. Hieronder vindt u de link:

klachtenregeling P3NL

 

Klachtenregeling Charoëla Academy & ReAttach Academy

Stichting ReAttach Therapy International en Charoëla Academy hechten waarde aan een betrouwbare, integere communicatie en dienstverlening. Wanneer iemand onverhoopt toch een opmerking, aanmerking of zelfs een klacht heeft gaan we graag met die persoon in gesprek om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Mocht het alsnog leiden tot een formele klacht dan heeft de Stichting ReAttach Therapy International een klachtenregeling. Deze is beschreven op de website van de ReAttach Academy. Psychologenpraktijk Charoëla en Marts Coaching zijn als erkende opleiders gehouden aan deze klachtenregeling.

U kunt ons klachtenreglement voor klachten ten aanzien van Charoëla Academy hier inzien of downloaden: Klachtenregeling Charoëla Academy.pdf.

Het klachtenreglement van Stichting ReAttach Therapy International kunt u hieronder downloaden:

 

Klachtenregeling ReAttach Academy