KOSTEN EN VERGOEDINGEN PSYCHOLOGENPRAKTIJK CHAROËLA

Psychologenpraktijk Charoëla en Charoëla Academy

De praktijk en academie zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Psychologenpraktijk wordt ook erkend als ‘zorginstelling’ ofwel vrijgevestigde zorgverlener en is vrijgesteld van BTW-afdracht. Hierdoor kunnen contracten met gemeenten en zorgverleners worden aangegaan waardoor de zorg mogelijk – gedeeltelijk – wordt vergoed. Er wordt zorg verleend in zowel basis als specialistische GGZ voor jeugd en alleen basis GGZ voor volwassenen. Wanneer er sprake is van vergoede zorg, gebeurt dit met vastgestelde tarieven (vanuit gemeenten of zorgverzekeraars).


Voor de Academie zijn we een CRKBO geregistreerde instelling (dus ook vrijgesteld van BTW).