Psychologen en Coachingspraktijk "Charoƫla"

Psychologenpraktijk en Coachingspraktijk

Financieel bestaan er verschillen in tarieven, kosten en vergoedingen. De praktijken zijn ondernemingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hier blijft het bij voor de diensten die de Coachingspraktijk aanbiedt. Dit betekent dat ‘het bedrijf’ economisch BTW plichtig is. Vergoede zorg is meestentijds niet mogelijk maar u kunt bijv. met een persoonsgebonden budget kiezen voor onze diensten. De keuze ligt dan bij u en in de kosten wordt – gedeeltelijk – voorzien.

De Psychologenpraktijk wordt ook erkend als ‘zorginstelling’ ofwel vrijgevestigde zorgverlener en is vrijgesteld van BTW-afdracht. Hierdoor kunnen contracten met gemeenten en zorgverleners worden aangegaan waardoor de zorg mogelijk – gedeeltelijk – wordt vergoed. Er wordt zorg verleend in zowel basis als specialistische GGZ voor jeugd en alleen basis GGZ voor volwassenen.