TARIEVEN & VERGOEDINGEN PSYCHOLOGENPRAKTIJK CHAROËLA

Psychologenpraktijk "Charoëla"

Geluk moet je soms een handje helpen....

Tarieven en Vergoedingen Psychologenpraktijk:

1: Vergoede jeugdzorg in gemeenten;
2: Volwassenenzorg via vergoeding door zorgverleners;
3: Eigen verzoek, geen vergoeding / eigen kosten.

1: Vergoede jeugdzorg in gemeenten:

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. De gemeenten waarmee de praktijk een contract heeft afgesloten kunnen dan ook een beschikking/ indicatie afgeven voor vergoede zorg (de gemeenten werken hierbij met een door hen vastgesteld tarief).

LET OP! In verband met bereikte budgetplafond is er in 2021 helaas geen mogelijkheid meer om zorg te bieden aan inwoners vanuit de gemeente Apeldoorn.


De praktijk heeft een contract met de regio Midden IJssel - Oost Veluwe (waaronder gemeenten Apeldoorn, Lochem, Zutphen, Heerde, Brummen, Epe, Voorst), met de regio IJsselland (waaronder Deventer, Zwolle, Raalte, Hardenberg, Ommen e.a.). Ook is er met de Achterhoekse gemeenten een contract (Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Doetinchem, Montferland, Bronckhorst).

Helaas is er (nog) geen contract met de regio Twente (waaronder Holten-Rijssen, Hellendoorn, Goor, Haaksbergen, Hengelo, Enschede, e.a). Deze is aangevraagd. Natuurlijk bent u wel van harte welkom, maar wordt de zorg niet of maar gedeeltelijk vergoed.

N.B. In al deze gevallen geldt: de gemeente is hierdoor meteen wel ook op de hoogte van de behandeling van uw kind! Naast de gemeente, kan de behandelend arts van uw kind nog steeds een verwijzing geven voor jeugd GGZ (zonder tussenkomst van de gemeente). De gemeente zorgt voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. Er mag met een verwijzing van de eigen arts echter niet zomaar een aanbieder worden gekozen. In de meeste gevallen alleen als deze een contract met uw gemeente heeft (of een bijzonder specialisme)! Soms biedt een PGB nog een uitkomst.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2: Volwassenenzorg via vergoeding door zorgverleners:

Volwassenen (18+): Vanaf 2014 is er een nieuw zorgstelsel ingevoerd.

De praktijk biedt hierin zorg vanuit de generalistische basis GGZ (GEEN specialistische GGZ!).

Er is een verwijzing nodig van de huisarts/ specialist. Hierbij moet de (huis)arts ook aangeven met betrekking tot welke (vermoedelijke) diagnose de behandeling geïndiceerd is en moet dit ook -samen met zijn of haar AGB-code- op de verwijsbrief worden vermeld. Deze zijn dan opgenomen in het basiszorgpakket voor iedereen >18 jaar. Wel wordt eerst het eigen risico van 385,- euro aangesproken!.

Er zijn meerdere problematieken die niet (meer) behandeld mogen worden: relatie/gezinsproblematiek, werkgerelateerde problematiek,aanpassingsproblematiek en obesitas.
Helaas zijn ook hier beperkingen: niet alle zorgverzekeraars willen een contract tekenen met de praktijk, omdat er een groot percentage jeugdigen behandeld wordt (geldt bijv. voor Menzis, VGZ Unive). Er wordt dan vanuit gegaan dat de volwassenen elders hun hulp gaan zoeken (vanaf 2015) of een gedeelte van de kosten zelf betalen.

Nog even alles op een rij voor de verwijzing voor 18+:

Er is dus altijd een verwijsbrief nodig van huisarts of specialist met daarop:

·                    NAW gegevens van de huisarts/specialist én AGB-code

·                    Naam en adres van de cliënt

·                    Geboortedatum van de cliënt

·                    Zorgverzekeraar, polisnummer en BSN nummer van de cliënt èn kopie ID-bewijs

Daarbij:

--> Korte beschrijving van de klachten én de uitkomst van de screening van de huisarts/specialist (een vermoeden van een stoornis, bijvoorbeeld: angststoornis, depressieve stoornis, gedragsstoornis, ADHD, PTSS, autismespectrumstoornis, of evt. specifiekere stoornissen. En evt. het screeningsinstrument dat gebruikt is.

Informatie NZA - tarieven:          2021            2020   

Kort                                                 €522,13     €504,71   

Middel                                            €885,01      €856,34   

Intensief                                         €1434,96    €1373,34   

Chronisch                                       €1380,49     €1287,27   

Onvolledig behandeltraject         €228,04      €219,53   

Onvergoed Product Consult         €114,41     €109,76

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3: Eigen verzoek, geen vergoeding / eigen kosten

De mogelijkheid blijft natuurlijk bestaan om de kosten van een behandeling en/of onderzoek zelf te voldoen. Hiervoor ontvangt dan niet de gemeente, maar uzelf een nota thuis.

Bij jeugd geldt dat de gemeente dan overigens ook niet op de hoogte hoeft te zijn van de behandeling!

Kosten zijn:

Een uurtarief van 110,- euro (50 minuten consult, 10 minuten voorbereiding/rapportage).


Een intelligentieonderzoek c.q. cognitief onderzoek kost (inclusief eindgesprek, rapportage en adviezen voor derden) €750,- euro. )*

De kosten van een persoonlijkheidsonderzoek (met indien mogelijk een diagnose) of een hernieuwde diagnose variëren van €950,- tot €1495,- )* -> afhankelijk van de vraag en inclusief eindgesprek, rapportage en adviezen.

Een combinatie van de twee bovengenoemde onderzoeken (dus cognitief + persoonlijkheid), varieert van €1350,- tot €2450,-)* (inclusief eindgesprek, rapportage, adviezen aan derden).

Een Asperger/PDDnos groepsbehandeling (8 bijeenkomsten van 1 1/2 uur voor het kind, 4 bijeenkomsten van 2 uur voor opvoeders ) kost €1495,- per kind (6 kinderen per groep). (Vergoeding zal worden aangevraagd bij de gemeenten).

Een groepsbehandeling voor kinderen met sociale angst, depressie, een non-verbale leerstoornis of hoogbegaagdheid (en faalangst) (8 bijeenkomsten van ongeveer 1 1/2 uur voor het kind/jongere, 4 bijeenkomsten van 2 uur voor opvoeders) kost €1495,00 per kind (6 kinderen/ jongeren per groep).

(Vergoeding zal worden aangevraagd bij de gemeenten, verwijzing huisarts/gemeente nodig).

De Cogmed werkgeheugentraining inclusief licentie en begeleiding wordt vooralsnog aangeboden voor €950,- all in.

Supervisie (BAPD, NIP kind & jeugd, GZ) wordt gegeven per 1 1/2 uur en kost per keer €215,- (m.i.v. 2021 per keer).

Coaching t.b.v. levensvragen/ werk gerelateerde vragen (niet vergoede zorg), €110,00 per sessie van 3/4 uur.

Cursussen, gastlessen en lezingen worden berekend op het aantal les/contacturen á € 450,- euro per uur + reiskosten + evt. materiaalkosten (ongeacht aantal deelnemers, vrij van BTW).


LET OP: Bij niet tijdig afzeggen (maximaal 48 uur van te voren) of niet verschijnen (no show) zal de eerste keer €25,- (tweede keer €50- en derde en verdere keren het uurtarief) bij uzelf in rekening worden gebracht!