REATTACH BASISOPLEIDING

Psychologenpraktijk "Charoëla"

Geluk moet je soms een handje helpen....

De BASISOPLEIDING REATTACH

KOSTEN €1495,- (totaal)

Eerstvolgende opleidingen vinden plaats op:

3, 4 en 5 april 2023

12, 13 en 14 juni 2023

Deze opleiding is bedoeld voor GGZ (kind & volwassenen), psychologen, orthopedagogen, POH, kindercoaches, onderwijscoaches en SKJ (geaccrediteerd!) en leidt op tot geregistreerd ReAttach-therapeut!

Info en aanmelding via onderstaande link!!

https://reattachacademy.com/nl/academy/basisopleiding/

Achtergrond ReAttach Basisopleiding en Performance.pdf


WAT IS REATTACH?

filmpje ReAttach opleiders

Programma ReAttach basisopleiding

Eerste opleidingsdag:

U krijgt informatie over de theoretische achtergrond en de ontwikkeling van de orthopedagogische ReAttach interventie. Vervolgens worden de technische vaardigheden van de methodiek geoefend en geautomatiseerd. U oefent het eerste gedeelte van het ReAttach protocol: een sociaal cognitieve training gericht op het versterken van affect regulatie onder optimale alertheid en Multiple Sensory Processing:

U leert het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen bij kinderen en volwassenen te optimaliseren met een techniek die zowel lichaamsgerichte als psychologische elementen bevat. Vervolgens wordt u getraind in het geven van een sociaal cognitieve training die helpt om informatie beter te ordenen.

Tweede opleidingsdag:

Het tweede gedeelte van het ReAttach Protocol betreft Cognitive Bias Modification, pro-actieve coping en het activeren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden:

U krijgt de tools om kinderen en volwassenen te helpen zichzelf en anderen te accepteren en positiever in het leven te staan. U leert vanuit de zone van de naaste ontwikkeling doelen te formuleren die ingezet kunnen worden om ontwikkeling te optimaliseren. Daarnaast wordt u getraind in het activeren van het vermogen om problemen actief aan te pakken en te groeien in persoonlijke ontwikkeling.

Derde opleidingsdag:

ReAttach als een systemische interventie gebruiken als aanvullende expertise binnen uw eigen vakgebied. De vaardigheden worden geautomatiseerd en u leert bewust bekwaam ReAttach toe te passen: ReAttach is een gezinsinterventie als u werkt met Kinderen en Jeugdigen. Bij volwassenen is het verstandig partners of mantelzorgers te betrekken. De derde dag leert u hoe u ReAttach in kunt passen in uw huidige werkwijze en kunt combineren met andere methoden waar u gebruik van maakt.

Algemene voorwaarden, achtergronden, privacy en klachtenreglement ReAttach Academy

ReAttach Basisopleiding en Performance.pdf