Psychologenpraktijk "Charoëla" en Marts Coaching

Geluk moet je soms een handje helpen....

Klachtenprocedure

Beide praktijken voldoen aan de wettelijke norm om te beschikken over een formele klachtenregeling.

Wij vinden het van groot belang dat een ieder zich begrepen en gehoord voelt. Dat er vertrouwen is in de behandeling en begeleiding. Dit wordt met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en professionaliteit ingevuld en nagestreefd.


Psychologenpraktijk Charoëla

De praktijkhouder is lid van een aantal verenigingen en organisaties waaronder het Nederlands Instituut voor Psychologen, het NIP. Deze organisatie voorziet ook in de klachtenbehandeling van cliënten in de (jeugd)zorg. U kunt op de website de klachtenregeling voor cliënten vinden en u aanmelden. Hieronder vindt u de link:

Klachtenregeling NIP

In het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen is het NIP, en zo dus ook de praktijk aangesloten bij P3NL. Ook hier is het mogelijk een klacht te deponeren. Hieronder vindt u de link:

klachtenregeling P3NL


Marts Coaching

De praktijk is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg (KPZ). Deze voorziet in de klachtenregeling voor (kleine) zelfstandige praktijken. De praktijk is gehouden aan deze voorziening. De link vind je hieronder:

Klachtenregeling KPZ