Psychologen en Coachingspraktijk "Charoƫla"

Wie zijn wij?

In januari 2007 is Psychologenpraktijk Charoëla van start gegaan, vanaf januari 2016 is op dezelfde locatie Coachingspraktijk Charoëla er bijgekomen. Als partners hebben we onze krachten nu gebundeld en zowel psychologische als coachingsexpertise samengevoegd!

Met dit aanbod vanuit beide praktijken willen we een volwaardig, gespecialiseerd en deskundig aanbod bieden voor een ieder die ergens in zijn of haar levensloop tegen problemen op persoonlijk, emotioneel, sociaal of cognitief gebied aanloopt.

Fanny

Fanny Stempher-Westra, eigenaar van psychologenpraktijk Charoëla, is in 1992 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de universiteit van Utrecht. Vervolgens heeft zij in vele vormen van speciaal onderwijs gewerkt als psycholoog en is zij meer dan 15 jaar werkzaam geweest in een medisch kinderhuis, medisch kleuterdagverblijf en cluster-4 school. Hier heeft zij vooral haar ervaring opgedaan met (zeer) jonge kinderen, hun ontwikkelingsproblemen/ stoornissen en de begeleiding/uitleg die hierbij nodig is voor hun ouders/ opvoeders in de opvoeding. Hiernaast heeft zij gewerkt bij de therapeutische gezinsverzorging (t.b.v. pleeggezinnen en adoptieproblematiek) en is zij van hieruit ook deskundige voor WAN/ St. Adoptie Nederland geworden. Sinds 2000 is zij GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. In de afgelopen jaren heeft zij de opleidingen tot oplossingsgericht therapeut, EMDR-therapeut, differentiatie- en fasetherapeut gevolgd en is zij supervisor NIP geworden voor de basisaantekening diagnostiek, K&Jpsycholoog NIP (en voor de opleiding tot GZ-psycholoog). Daarnaast is zij bestuurslid geweest bij het NIP, sector Jeugd. Vanaf 2011 behandelt zij ook met behulp van medische hypnose en is zij Cogmed coach geworden. Vanaf juni 2015 bestaat ook de mogelijkheid tot hypnotherapie (Registerhypnotherapeut). Van november 2008 tot september 2012 heeft zij gewerkt in het Deventer Ziekenhuis op de kinderafdeling. Vanaf september 2012 tot juni 2015 is zij werkzaam geweest bij praktijk Leutscher (kinder- en jeugdpsychiater) in Eefde. Naast het werken met kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun gezinssystemen, is zij in de loop der jaren ook steeds meer gaan werken met volwassenen (binnen deze praktijk). Vanaf 1 juni 2015 richt zij zich met veel plezier en enthousiasme op de werkzaamheden binnen haar eigen praktijk. Sins 2012 is zij Registerpsycholoog kind en jeugd en Gezondheidszorg. Vanaf 2016 bestaat ook de mogelijkheid tot biofeedback en vanaf 2017 wordt Reattach-therapie gegeven.

Brian

Sinds oktober 2018 is het familiebedrijf verder uitgebreid en werkt ook Brian Stempher binnen de praktijk als basispsycholoog. Hij is opgeleid als gezondsheidspsycholoog binnen de positieve psychologie aan de Utwente, is runningtherapeut en Reattachtherapeut i.o. Daarnaast is hij sportpsycholoog i.o. (waarbij extra aandacht voor coaching en talentontwikkeling) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Martin

Martin Stempher, eigenaar van Coachingspraktijk Charoëla, is naast opgeleid in het midden en hoger management, al sinds 1996 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 15 jaar als directeur van een basisschool. In zijn functie als directeur heeft Martin veel ervaring en deskundigheid opgedaan in het coachen en begeleiden van mensen binnen het onderwijs. Ook heeft hij als voorzitter en visiteur van Daltonvereniging Nederland ervaring opgedaan in beleid- en visieontwikkeling. Ontwikkelingen in de onderwijswereld worden op de voet gevolgd, evenals ontwikkelingen binnen coaching en (sport)hypnose. Martin heeft voor zijn carriere binnen het onderwijs teams aangestuurd in het bedrijfsleven en is daarnaast al ruim 20 jaar actief als trainer en/of coach binnen verschillende sporten. Deze ervaringen heeft hij in de loop der jaren gebundeld en hebben geleid tot een Ms.Sen-opleiding, een Cogmed- coach opleiding, een opleiding tot Registerhypnotherapeut en een Coachopleiding (met NLP).

Daarnaast behoort Biofeedback met behulp van de modernste middelen tot de behandelmogelijkheden van Martin.

Daarom is naast de (fulltime) psychologenpraktijk, ook (parttime) de coachingspraktijk van start gegaan.