Psychologen en Coachingspraktijk "Charoƫla"

Wat mag je verwachten?

Psychologenpraktijk Charoëla

Wanneer u of uw kind op psychologisch / mentaal gebied vastloopt in zijn of haar ontwikkeling (thuis en/of op school) kan het nodig zijn, dat het hierbij hulp krijgt van een professional. Iemand die zowel voor het kind als de opvoeder(s) een luisterend oor kan bieden en kan meedenken en helpen in het vinden van oplossingen. Van mij mag en kunt u hierbij een gedegen, professioneel en deskundig advies, onderzoek, begeleiding en/of behandeling verwachten.

Niet alleen voor kinderen, maar ook voor (jong) volwassenen kunt u bij deze praktijk terecht voor behandeling en/of advies!

Als Registerpsycholoog NIP Kind & Jeugd/ GZ -psycholoog en als Gecertificeerd Coach vindt de praktijk het belangrijk, dat er op een deskundige en professionele manier wordt omgegaan met de vraag van de cliënt(en).

Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging (Nederlands Instituut van Psychologen, NIP, www.nip.nl) of specialistische verenigingen (vereniging EMDR, www.emdr.nl , Cogmed Nederland, www.cogmed.nl) ; en wet BIG. De praktijk is daarnaast aangesloten bij de NvGZp (vereniging voor GZ-psychologen) en de PAZ/LVMP (psychologen algemene ziekenhuizen/ landelijke vereniging medisch psychologen). Ook is de praktijk aangesloten bij het Reattach Institute en de Nederlandse vereniging voor hypnotherapeuten(NvvH) en HypnoseNederland (HvNl).

Naast beroepsverenigingen is de praktijk aangesloten bij meerdere samenwerkingsverbanden, waaronder: Jeugd APP (jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen, www.jeugd-app.nl), Zorgsamen (eerstelijns BIG geregistreerde praktijken Lochem e.o., www.zorgsamen.nl ).

De praktijk heeft een waarnemingsafspraak met Praktijk De Vuurtoren in Geesteren, mevr. Drs. Marjan van Lieshout (praktijkdevuurtoren@planet.nl).

Ook wordt er nauw samengewerkt met Praktijk Ayuda, mevr. Kirsten Flint.

Er wordt hard gewerkt om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Dit betekent dat er ook voor iedere behandeling gewerkt wordt met ROM, een voor- en nameting (verplicht vanaf 2017). Een hoge klanttevredenheid wordt nagestreefd. De praktijk is ingeschreven in het Kwaliteitsregister 'GGZKwaliteitsstatuut' ( verplicht vanaf 2017).

Daarnaast vindt de praktijk het van groot belang dat een ieder zich begrepen en gehoord voelt, dat er vertrouwen is in de behandeling/ diagnostiek. Dit wordt met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en professionaliteit ingevuld en nagestreefd.

Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn dan horen wij dat natuurlijk graag en hopen we samen met u tot een gepaste oplossing te komen.

U hebt daarnaast bij een geschil altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging voor Nederlandse Psychologen (NIP)/3np. Vanzelfsprekend wordt gewerkt volgens privacyreglement zoals geformuleerd binnen de beroepscode van het NIP en de huidige AVG.

Coachingspraktijk Charoëla

Wanneer u vastloopt uw je leven, werk, welbevinden of functioneren kunt u terecht bij een professionele coach, die beschikt over kennis, kunde en vaardigheden en die gebruik weet te maken van verschillende effectieve methodieken en behandelmogelijkheden. Als MasterSen, visiteur (o.a. Dalton) en jarenlang directeur binnen het onderwijs is niet alleen kennis en ervaring aanwezig omtrent individuele ontwikkeling en coaching, maar ook met betrekking tot teambuilding en mental coaching. Niet alleen op het gebied van coaching (loopbaan, levensloop, burnout, sport), maar ook op het gebied van (sport)hypnotherapie/hypnose en werkgheugentraining (na burnout, na chemokuur, na CVA/NAH, of gewoon voor beter pieken, beter focussen en prestatieverbetering) is sprake van certificering (Internationaal Register Hypnotherapeut, Internationaal Register Coach, Master Coach, Cogmedcoach) en deskundigheid! Hieraan is recent de mogelijkheid van biofeedback toegevoegd met behulp van de modernste middelen en technieken (o.a. bij burn out, stressklachten, hoofdpijn, slaapproblemen of andere klachten).

Er wordt hard gewerkt aan het bereiken van goede resultaten en een hoge tevredenheid van cliënten. D.m.v. het stellen van goede doelen, het vragen van feedback en zo nodig verbeteringen en vernieuwingen doorvoeren, alsmede het bieden van maatwerk wordt dit in hoge mate bewerkstelligd.

Mocht u onverhoopt toch niet - geheel - tevreden zijn dan stellen we in samenspraak het geboden traject bij. Wanneer er toch nog zaken zijn die - nog - niet opgelost zijn gaan we hierover in gesprek. Komen we er niet uit dan is er de mogelijkheid voor de gang naar de - wettelijk vereiste mogelijkheid - klachtencommissie waar de coachingspraktijk bij aangesloten is.

Gelukkig is dit tot nu toe nog niet het geval geweest en ook in de nabije toekomst zien we uit naar een fijne samenwerking met goede resultaten.