WAT BIEDT PSYCHOLOGENPRAKTIJK CHAROËLA ALLEMAAL?

Psychologenpraktijk "Charoëla"

Geluk moet je soms een handje helpen....

Waarvoor kun je allemaal terecht bij de praktijk?

Psychologenpraktijk

Behalve uitgebreid diagnostisch/ psychologisch onderzoek (hypothesetoetsend en indien mogelijk met diagnose volgens DSM V), bestaat er de mogelijkheid tot individuele therapie (o.a. oplossingsgerichte therapie , Reattach-therapie , EMDR-behandeling , speltherapie , cognitievetherapie , schrijftherapie ('write junior'), biofeedback-stressprofielmeting en -therapie . En in het kader van positieve gezondheid bieden we ook de firstbeat lifestyle assessment aan.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van groepsbehandeling (specifiek voor Aspergerstoornis of PDDnos, een ADHD-stoornis, voor depressieve of angst klachten, voor sociale angst, en voor hoogbegaafdheid).

Er wordt (indien gewenst/ mogelijk) ook gewerkt met E-health-behandelingen (bijv. Cogmed werkgeheugentraining , Write junior, Karify).

Er is binnen deze praktijk specifieke aandacht voor adoptieproblematiek en vroege traumatisering (en samenwerking met Stichting Adoptievoorzieningen Nederland).

Er is ook de mogelijkheid tot het behandelen van (chronische) onbegrepen lichamelijke klachten en conversieklachten m.b.v. onder andere medische hypnose.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om SUPERVISIE te volgen (o.a. in het kader van de aantekening diagnostiek (BAPD) en opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog BIG en kinder-& jeugdpsycholoog NIP). Ik ben NIP-erkend supervisor op bovengenoemde terreinen. Daarnaast zijn supervisietrajecten in het kader van SKJ-herregistratie ook mogelijk.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ook kunt je zowel bij Psychologenpraktijk Charoëla als bij Marts Coaching terecht voor een Cogmed Werkgeheugen Training ( www.cogmed.nl ) voor het verbeteren van de concentratie, planningsvaardigheden en focus. De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. Bij 80% van de deelnemers heeft er na deze training een aanzienlijke verbetering plaats gevonden met betrekking tot de concentratie, aandacht en focus. De Cogmed Werkgeheugen Training kan onder begeleiding van een coach toegepast worden bij kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADD, ADHD, burn-out, na chemotherapie en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Zie ook: www.cogmed.nl

Ook geschikt voor mensen die beter willen presteren op hun werk, sport of in hun dagelijks functioneren!

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verder verzorgt de praktijk op verzoek graag lezingen, gastlessen en/of cursussen voor studenten, (huis)artsen, (kinder)verpleegkundigen, leerkrachten, ouders/opvoeders of andere instellingen (peuterspeelzalen, scholen, kinderopvang, consultatiebureaus, etc.) m.b.t. meerdere ontwikkelingsstoornissen / problematieken, maar ook
m.b.t. werkgeheugenproblematiek.