Psychologen en Coachingspraktijk "Charoƫla"

Waarvoor kun je allemaal terecht bij de praktijk?

Psychologenpraktijk

Behalve uitgebreid diagnostisch/ psychologisch onderzoek(hypothesetoetsend en indien mogelijk met diagnose volgens DSM V), bestaat er de mogelijkheid tot individuele therapie (o.a. oplossingsgerichte therapie, Reattach-therapie, EMDR-behandeling, speltherapie, cognitievetherapie, schrijftherapie ('write junior').

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van Groepsbehandeling (specifiek voor Aspergerstoornis of PDDnos, een ADHD-stoornis, voor depressieve of angst klachten, voor sociale angst, en voor hoogbegaafdheid).

Er wordt (indien gewenst/ mogelijk) ook gewerkt met E-health-behandelingen (bijv. Write junior, Karify).

Er is binnen deze praktijk specifieke aandacht voor adoptieproblematiek en vroege traumatisering (en samenwerking met Stichting Adoptievoorzieningen Nederland).

Er is ook de mogelijkheid tot het behandelen van (chronische) onbegrepen lichamelijke klachten en conversieklachten m.b.v. onder andere medische hypnose.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om SUPERVISIE te volgen (o.a. in het kader van de aantekening diagnostiek (BAPD) en opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog BIG en kinder-& jeugdpsycholoog NIP). Ik ben NIP-erkend supervisor op bovengenoemde terreinen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Coachingspraktijk

Coaching, Biofeedback en Hypnotherapie;
waarbij mogelijkheden om middels coaching en biofeedback je prive leven, werk- of sportprestaties te verbeteren, maar ook middels hypnotherapie eindelijk ècht te stoppen met roken, of ècht af te vallen, of topprestaties neer te kunnen zetten of hypnotherapie in te zetten om je leven beter op de rit te krijgen!

Wat is hypnotherapie?
Hypnose is een bewustzijnstoestand waarbij je zeer ontspannen bent en tegelijkertijd je volledig concentreert. Hypnotherapie is het gebruik van deze trance door een hypnotherapeut om te komen tot verandering van gevoel, gedrag of gedachten die je in de weg zitten. In trance leert je brein extreem goed en communiceer je direct met je onderbewustzijn. Dat is de plek waar echte verandering plaatsvindt.

Wat is coaching (NLP)?
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je uitvoert.

Wat is biofeedback?

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden: spierspanning, ademhaling, hartslag, handtemperatuur en transpiratie (GSR). Tijdens de meting ziet u één of meerdere van deze lichaamsreacties op een computerscherm, zodat u een continu beeld krijgt van wat er in uw lichaam gebeurt. Op deze lichaamsreacties krijgt u feedback. Hierdoor leert u uw eigen lichaamssignalen bewust te controleren, niet alleen tijdens de trainingssessies, maar ook in het dagelijks leven. Hierdoor wordt uw innerlijke balans hersteld en verdwijnen klachten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ook kunt u bij zowel de Psychologen als Coachingspraktijk terecht voor een Cogmed Werkgeheugen Training (www.cogmed.nl) voor het verbeteren van de concentratie, planningsvaardigheden en focus.

Wat is een Cogmedwerkgeheugentraining?

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. Bij 80% van de deelnemers heeft er na deze training een aanzienlijke verbetering plaats gevonden met betrekking tot de concentratie, aandacht en focus. De Cogmed Werkgeheugen Training kan onder begeleiding van een coach toegepast worden bij kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADD, ADHD, burn-out, na chemotherapie en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Zie ook: www.cogmed.nl

Ook geschikt voor mensen die beter willen presteren op hun werk, sport of in hun dagelijks functioneren!

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verder verzorgt de praktijk op verzoek graag lezingen, gastlessen en/of cursussen voor studenten, (huis)artsen, (kinder)verpleegkundigen, leerkrachten, ouders/opvoeders of andere instellingen (peuterspeelzalen, scholen, kinderopvang, consultatiebureaus, etc.) m.b.t. meerdere ontwikkelingsstoornissen / problematieken, maar ook
m.b.t. werkgeheugenproblematiek.