Psychologenpraktijk "Charoëla" en Marts Coaching

Geluk moet je soms een handje helpen....

Onderwijs Organisatieadvies en begeleiding


Waarvoor kunt u bij me terecht?

Behoud van capaciteit

Het kan zijn dat de schoolleider behoefte heeft aan ondersteuning van huidige en inrichting van nieuwe taken en/of rol. Hierbij kan ik in een coachende en ondersteunende rol de schoolleider helpen in het veranderings- en verbetertraject.

Procesbegeleiding van een verandertraject

Wellicht is de samenwerking niet meer zo soepel, zijn er vaste patronen waardoor ontwikkelingen niet tot stand komen dan kan ik de organisatie ondersteunen in en begeleiden naar een professionele leergemeenschap en een bestendig en goed onderwijskundig beleid.

Team- en individuele coaching

Wanneer een team op pedagogisch en / of didactisch gebied ondersteuningsbehoeften heeft kan ik daarin voorzien door met het team en / of individu de aandachtspunten te inventariseren en een verbeteringstraject te initiëren en begeleiden.

Werkwijze

In een intakegesprek verkennen we uitgebreid wat er speelt in de organisatie. Samen zoeken we naar de kern van de opdracht. Als we scherp in beeld hebben waar het om gaat, welke verwachtingen er zijn rondom het proces en vertrouwen in een goed resultaat kan ik in aan de slag.

Nauw contact

Wilt u tussentijds de opdracht bijstellen? Dat kan altijd, want uiteraard houden we nauw contact om ervoor te zorgen dat de verwachtingen op elkaar aan blijven sluiten. Daarom spreken we aan het begin van het traject af hoe de periodieke terugkoppeling plaats vindt en wie de contactpersonen zijn.

Een succesvolle afronding

Een traject is pas af als u tevreden bent. Door niet alleen achteraf, maar ook tussentijds te evalueren, zorgen we ervoor dat ik aan de vraag kan blijven beantwoorden. Na afloop bespreken we de resultaten die behaald zijn. Ook evalueren we hoe onze samenwerking is verlopen. Ook na het interim-traject kunt u op me blijven rekenen. Tegelijkertijd is klaar ook klaar en er vindt een warme overdacht plaats. Daarnaast ben ik professioneel nieuwsgierig en wil ik ook graag weten hoe het – na de interventies – met de school gaat.