Psychologen en Coachingspraktijk "Charoƫla"

VOORWAARDEN HYPNOTHERAPIE

De algemene werkwijze van de Coachtingspraktijk Charoëla is van toepassing.

In aanvulling geldt:

1. Een beslissing of keuze, of wel het gevolg daarvan, gemaakt als gevolg van de hypnotherapie leidt niet tot aansprakelijkheid van de hypnotherapeut.

2. De hypnotherapie is geheel vrijwillig. De hypnotherapeut is verplicht zich te beperken tot een faciliterende rol.

3. De hypnotherapeut zal nooit een diagnose stellen ten aanzien van een medische omstandigheid. De hypnotherapeut is hiertoe niet bevoegd, tenzij hiervoor geaccrediteerd door een officiële medische instantie of door een overheid.

4. De hypnotherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of het gevolg is van de deelname aan de hypnotherapie dan wel het tijdens de hypnotherapie gebruiken en toepassen van hypnose technieken, oefeningen en materialen.

5. De hypnotherapeut heeft het zelfstandige recht om de hypnotherapie op ieder moment te onderbreken of te beëindigen. De hypnotherapeut en de cliënt zijn in voorkomende situatie verplicht een aanvullende afspraak te maken met betrekking tot openstaand(e) kosten en honorarium.

6. Alle informatie, in de meest ruime zin van het word, in relatie tot de hypnotherapie, die is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie mag niet met derden worden gedeeld dan wel worden verkocht, geveild of anderszins commercieel worden geëxploiteerd. De cliënt reserveert alle rechten en weren indien de hypnotherapeut dienaangaande strijdig, onjuist of onvolledig handelt.

7. De hypnotherapeut geeft nooit een medisch advies, in welke vorm dan ook, en is hier toe niet bevoegd, tenzij de hypnotherapeut beschikt over de noodzakelijke geldige kwalificaties.

8. De hypnotherapeut garandeert op nooit en op geen enkele wijze het resultaat van de hypnotherapie. Als gevolg hiervan kan de hypnotherapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor het naar de opvatting van de cliënt niet of niet geheel behalen van de doelstelling van de hypnotherapie.

9. De hypnotherapeut is verplicht van elke cliënt een beveiligd, persoonlijk cliënt-dossier aan te houden. In het cliënt-dossier wordt gearchiveerd: (1) hypnotherapie overeenkomst of enig ander document waarin de hypnotherapie opdracht is geregeld annex intake formulier (2) feedback formulier (3) indien van toepassing de weigeringsaantekening voor aanhouden van het dossier (4) factu(u)r(en) t.b.v. de verantwoording van de (financiële) boekhouding.

10. Door het aanstellen van de hypnotherapeut en het ondertekenen van het intake- / behandelformulier aanvaardt de cliënt de algemene voorwaarden van de hypnotherapeut en de voorwaarden hypnotherapie, verklaart de cliënt deze voorwaarden te begrijpen en te hebben ontvangen en vrijwaart de cliënt de hypnotherapeut voor iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, zoals bedoeld en beschreven in deze voorwaarden en de hypnotherapie-overeenkomst.

11. Uitsluitend Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing.