Wat biedt Psychologenpraktijk Charoëla?  

Behandelmethoden Psychologenpraktijk Charoëla: 

Voor 18+ vindt alleen vergoeding plaats vanuit de zorgverzekering voor science based behandelmethoden. Onder de vergoede zorg vallen: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR (bij PTSS en als onderdeel van behandeling), hypnotherapie (bij Solk), sociale vaardigheidstraining (bij sociale fobie) en Acceptance and commitment therapie. E-health (inclusief schrijftherapie), mindfullness en biofeedbackmetingen kunnen binnen individuele behandelingen gebaseerd op cognitieve gedragstherapie ingezet worden. Cliënten kunnen ook vragen om een online consult.

Voor 18- (en contractering via gemeenten) worden naast science based ook practice based behandelmethoden vergoed. Hieronder vallen naast bovenstaande behandelmethoden ook ReAttach-therapie, runningtherapie, speltherapie, Cogmed-werkgeheugentraining, write junior, Brain Blocks en systeembehandeling. Daarnaast kan voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ook uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek (hypothesetoetsend en indien mogelijk met diagnose volgens DSM V) worden ingezet.

Aandachtsgebieden en specialisaties:

Er is binnen deze praktijk specifieke aandacht voor en specialisatie in adoptieproblematiek, (stress)systeem gerelateerde klachten, vroege traumatisering, angststoornissen, depressie, onbegepen lichamelijke klachten en burnoutklachten. Hierbij wordt ingezet op positieve gezondheid met positieve psychologie.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om SUPERVISIE te volgen (o.a. in het kader van de aantekening diagnostiek (BAPD) en opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog BIG en kinder-& jeugdpsycholoog NIP). Ik ben NIP-erkend supervisor op bovengenoemde terreinen. Daarnaast zijn supervisietrajecten in het kader van SKJ-herregistratie ook mogelijk.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verder verzorgt de praktijk op verzoek graag lezingen, gastlessen en/of cursussen voor studenten, (huis)artsen, (kinder)verpleegkundigen, leerkrachten, ouders/opvoeders of andere instellingen (peuterspeelzalen, scholen, kinderopvang, consultatiebureaus, etc.) m.b.t. meerdere ontwikkelingsstoornissen / problematieken, maar ook
m.b.t. werkgeheugenproblematiek.